Dat mag niet

Romeinen 7

5 Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. 6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. (Romeinen 7:5-7)

De woorden ‘dat mag niet’, doet wat met ons als wij in het vlees wandelen. Dat wat niet is toegestaan willen we juist doen. De hartstochten van de zonden spelen dan op. En dat is precies wat de wet met ons vlees doet.

Dit opstandige gevoel dat niets wil doen uit gehoorzaamheid is puur het vlees. Daar zit geen stukje geestelijkheid bij. En dat moeten we erkennen. Als de wet ons opstandig maakt komt het omdat wij luisteren naar het vlees. Als wij niet willen gehoorzamen aan regels, is het het vlees die de leiding heeft in ons leven.

Het is niet dat wij hiertegen moeten gaan vechten, maar het is dat wij de openbaring van de wet moeten leren kennen. We moeten doordrongen zijn van het feit dat de wet goed is in al zijn facetten, maar dat het ons vlees is dat er niet mee om kan gaan. De wet en het vlees gaan gewoon niet samen en zullen nooit samen kunnen gaan. Daarom is het enige antwoord ook dat wij dood worden voor de wet. Dat we niet langer hoeven te luisteren naar de wet.

We zijn ontslagen van de regels die God heeft opgesteld om ons Zijn verlangen te laten weten. We zijn dood voor de wet die bepaald hoe wij ons leven moeten leven. Het zijn letters die opgevolgd moeten worden, letters die gehoorzaamd moeten worden en dat is precies wat het vlees niet wil doen. Het lukt gewoonweg niet. Hoe goed een mens ook denkt te zijn, het komt niet op het punt zoals het bedoeld is voor ons leven.

Daarom is het nu mogelijk om door de Heilige Geest te wandelen en dan zal die goede wet ook in ons leven vervuld worden. Niet omdat we de regels proberen na te leven, maar omdat we leven op advies van de Heilige Geest. We volgen het hart van God, de auteur van de wet. En zo zal de wet zijn voldoening vinden in ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.