We hebben een probleem

Romeinen 7

8 Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. 9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. 10 En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. 11 Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. 12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (Romeinen 7:8-12)

Als we hoofdstuk 7 in een keer door lezen dan voelen we een stijgende lijn in enthousiasme in de boodschap van Paulus. Elke keer als we een aantal verzen nemen lijkt het alsof Paulus maar door blijft drammen. Steeds wil hij dezelfde boodschap overbrengen. Maar in het geheel zien we dat Paulus elke keer een klein stukje toevoegt aan de hele boodschap.

En zo ook hier is het dezelfde boodschap maar gaat het steeds dieper. De betekenis van het leven met gebod en zonder gebod. Steeds dichter komt Paulus bij de kern van het probleem. De kern waar iedereen in deze wereld mee worstelt, de kern van een leven dat we niet in bedwang kunnen houden.

En ook al zal niet iedereen het willen erkennen dit is waar het op neer komt. Wie heeft de controle over ons leven, wijzelf of het kwaad? En dit moeten we erkennen, als we dit probleem niet onderkennen hebben we ook niets aan de verlossing die Jezus ons wil geven. Zoals Jezus zei: ‘gezonde mensen hebben de dokter niet nodig.’ Mensen die niet inzien dat ze ziek zien zullen niet naar de dokter gaan. Mensen die niet inzien dat ze een probleem hebben zullen ook niet naar Jezus gaan voor een oplossing.

Wij christenen, vooral de christenen die in de kerk geboren zijn, komen vaak niet op dit punt terecht. We zijn opgegroeid met het kerkelijke moraal en automatisch werden we christen. Maar hebben we eigenlijk wel door gehad dat we Jezus nodig hebben voor ons leven. Dat we een groot probleem hebben waar alleen Jezus ons van kan verlossen.

En Paulus wil dat dit hard aankomt. Want deze boodschap is juist voor de religieuze harde kern. De kern die denkt dat het wel goed zit met hun geestelijk leven. Dit probleem moeten wij in ons leven tegenkomen. En dan komt de verlossing, de verlossing van het vlees die ons leven wil regeren. Hoever wij ook denken het vlees in bedwang te hebben, we moeten er verlost van worden. Lees de wet en begrijp het probleem, lees de wet en sterf aan het vlees met Jezus aan het kruis. Dat is het evangelie, dat is de verlossing die met Kerst wordt bezongen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.