Verlost van de wet

Romeinen 7

1 Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? 2 Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. 3 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. 4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. (Romeinen 7:1-4)

Als het nog steeds niet duidelijk zou zijn na hoofdstuk 6 probeert Paulus het nog een keer met een simpel voorbeeld. Een voorbeeld die precies laat zien hoe wij verlost zijn van het oude systeem. Net als een vrouw die een andere man trouwt alleen overspel pleegt als haar huidige man nog leeft. Wij zijn dood voor het oude leven, wij leven niet meer onder de wet, de wet heeft geen zeggenschap meer over ons leven.

Wij behoren nu een ander toe, wij behoren aan Jezus. De wet is verleden tijd, niet omdat de inhoud verleden tijd is, maar omdat onze drijfveer is veranderd. Wij leven nu in een liefdesrelatie met Jezus. De reden waarom wij doen wat wij doen is omdat we Jezus willen liefhebben in ons leven.

Hoe we de boodschap ook verpakken, het is en blijft dezelfde heerlijke boodschap. Een boodschap van verlossing en kracht. Een verlossing van de wet als pressie middel om rechtvaardig te zijn en de kracht om nu in Jezus werkelijk rechtvaardig te kunnen leven. En misschien zien we de werkelijkheid van deze verlossing nog niet in ons leven, maar daarom zijn we nu ook aangekomen in dit hoofdstuk.

Dit bijbelboek is zo opgebouwd dat Paulus ons eerst laat zien in welke staat we leven. De vervallen positie en de kracht van Gods verlangen om ons toch ondanks deze positie rechtvaardig te maken. Maar vanaf hoofdstuk 6 komt het steeds dichterbij voor de praktijk van ons leven. Paulus gaat naar een climax toe om de grootste worsteling van de mens hier op aarde te beschrijven en te beantwoorden.

En die worsteling zal in dit hoofdstuk worden beschreven. Een worsteling waarin ook de wet centraal staat. De wet die altijd maar bloot blijft leggen waar het fout gaat in ons leven. De wet die de rechtvaardigheid van God uitstraalt, maar tegelijk een last is voor de mensheid. We zijn er dood voor, wij zijn verlost.

 

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.