Daily Archives: February 7, 2014

Gered tot Zijn heerlijkheid

Romeinen 6 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Gered tot Zijn heerlijkheid