Het loon van de zonde

Romeinen 6

20 Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. 21 Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:20-23)

Het is zo gevaarlijk om maar één zin uit de bijbel te halen en er een hele theologie aan op te hangen. Zo ook vers 23. De zin is vol van waarheid, maar de implicaties kunnen zo divers zijn. Zo kan het gebruikt worden door extreme heiligheidschristenen, voor een extreme levenswijze.

Maar na alles wat we van Paulus hebben gelezen, is één ding duidelijk, Paulus roept ons niet op tot wetticisme. Daar moeten we ver van blijven, omdat het ons niet in de aanwezigheid van God brengt. En dat is ook niet de bedoeling van vers 23. Alleen de genade van God kan ons het eeuwige leven geven door het werk van Jezus Christus, onze Heer. Want op het moment dat wij Jezus accepteren als onze redder wordt Hij de Heer van ons leven, niet om het vol te laten zijn van een wet, maar vol van Zijn liefde.

De reden dat Paulus vers 23 schrijft is om heel duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van zonden. Zonden leiden tot de dood, de werken van het vlees oogsten niets anders dan een leven zonder God. Deze zin is in de eerste plaats geschreven voor ons, niet in de eerste plaats voor de mensen in de wereld. Nu wij in de redding leven, moeten wij er van bewust zijn dat het loon voor de zonde de dood is.

Daarom moeten wij er ver van blijven, niet omdat we regeltjes moeten naleven, maar omdat het loon voor de zonde dood is. Dit moet wij in ons hart hebben geschreven. Wij moeten een allergie ontwikkelen voor de zonde. Het lijdt nergens toe, het heeft geen nut in het leven, het brengt ons alleen maar verder bij God vandaan.

De genadegave van God is de kracht van ons leven en dat brengt ons in het eeuwige leven. En daar moeten we op gericht zijn. En zo mogen we dit vers lezen. De zonde leidt tot de dood, maar als we de genadegave van God in ons leven laten werken, brengt het ons in het eeuwige leven. En dat moet onze focus zijn, dat is het koninkrijk dat we als eerste zoeken in ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.