De zwakheid van het vlees

Romeinen 6

17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. 18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. 19 Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. (Romeinen 6:17-19)

Als er één apostel is die heeft willen benadrukken dat we niet gered kunnen worden door onze werken dan is het Paulus wel. Een diepgewortelde jood, die vandaag de dag zou rondlopen als een orthodoxe jood, heeft heel duidelijk willen maken dat het het werk van Jezus is dat ons toegang geeft tot het Heilige der Heilige.

De boodschap die Paulus hier dus geeft heeft daar dus ook helemaal niets te maken. Paulus roept hier niet op tot een legalistisch leven. We moeten even uit ons beperkte inzicht stappen en even boven ons leven staan. Want zo beschrijft Paulus het leven. Als we midden in de wereld leven en dingen doen die niet gepast zijn in Gods aanwezigheid zullen we dat nooit bestempelen als zonde doen, want we staan er midden in.

Maar nu moeten we met Paulus er even boven staan en dan ons leven en onze werken analyseren. De daden die wij deden in de wereld voor eigen gewin, leugens om onze trots te beschermen, de vervulling van verlangens die we in Gods aanwezigheid nooit zouden doen, beschrijft Paulus hier als volgt.

Het is de zwakheid van het vlees, de verlangens van het wereldse beperkte inzicht. Het vlees dat alleen maar kan kijken vanuit eigen behoeftes en diep gewortelde verlangens voor bevrediging. En daar hebben we ons lichaam aan overgegeven ten dienste van de onreinheid en groeiende wetteloosheid.

Maar op het moment dat we in dit nieuwe leven wandelen moeten we op precies dezelfde wijze vanuit het Geestelijke verlangen ons lichaam inzetten voor de gerechtigheid wat zal leiden tot een groeiende heiligheid. Want Gods verlangen wordt ons verlangen. Het vlees past niet in dat verhaal, we moeten geestelijk leren denken. En op het moment dat we niet uit het beperkte denken van het vlees willen stappen, zal het geestelijke denken altijd mystiek blijven. Maar als we in geloof bewust uit het vleselijke leven stappen, zullen we inzien dat er meer is dan het vleselijke leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.