Bekrompenheid

Romeinen 6

13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:13-14)

Ik wil de overdenking van gisteren uitbreiden. We moeten namelijk doordrongen zijn van het feit dat het leven dat we voor God leven niet een ramp is of een limiet aan ons leven stelt. Zo vaak worden christenen in het westen bekrompen genoemd. Het zou niet meer van deze tijd zijn om ons aan regeltjes te houden. Onze opvatting over homoseksualiteit, zondagsrust of alcohol wordt gezien als het verpesten van de wereld. We moeten vrij zijn van al deze bekrompenheid en leven zoals we dat zelf willen.

Deze manier van denken kan maar van een iemand komen en hij is dezelfde als degene die Eva vertelde dat er nog zoveel meer in het leven is als ze maar die vrucht zou eten. Het is simpelweg gewoon niet de waarheid het is gebaseerd op een leugen. En niet omdat God iedereen naar de hel gaat sturen die niet doet wat Hij wil, maar omdat het gewoon weg niet de perfectie is voor ons leven.

Matheus 5 beschrijft 8 punten waarin mensen werkelijk tot hun recht komen. Waarin mensen voldaan zijn in blijdschap en liefde. Maar geen van die 8 punten zullen in ons opkomen als we met het wereldse gedachtegoed leven. De werkelijke bevrijding zit hem in het moment waarop wij geen slaven meer zijn van de zonde.

En voor die bevrijding is Jezus aan het kruis gestorven en opgestaan uit de dood. Het zijn niet de regels (verlangens) van God die ons alle vrijheid ontneemt, het is de zonde die heerst als een tiran over ons leven. De zonde die ons laat doen wat we eigenlijk helemaal niet willen doen. Het is de zonde die ons leven bepaalt en niet wij, tenzij Jezus ons heeft verlost van die zonde door ons geloof in Hem.

Laten we daarom geen slaaf meer zijn. Laten we de leden van ons lichaam niet meer overgeven aan de zonde, maar laten we het aan God geven. Het is niet Gods eis, het is onze keuze, maar het is wel Zijn verlangen voor ons leven. En als wij werkelijk geloven dat Hij ons liefheeft, laten we er dan ook op vertrouwen dat dit leven dat Hij ons wil geven werkelijk het beste is voor ons.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.