Ter beschikking aan God

Romeinen 6

13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:13-14)

Wij zien de regels in de bijbel zo vaak als een last. We discussiëren in de jeugdsamenkomst over wat nu wel of net niet mag om zo maar te ontkomen aan de corrigerende vinger van onze ouders of dominee. Of we geven aan dat de wet van het oude testament niet meer voor ons geldt, omdat Jezus er voor betaald heeft.

Als we in dit soort discussies terechtkomen, moeten we gelijk stoppen. Want het is niet nuttig en niet geestelijk. Dit zijn namelijk argumenten die niet snappen wat Gods verlangen is, maar alleen kijken naar wat het eigen verlangen is. Het is een egoïstisch denken net als die in de wereld leeft om zoveel mogelijk te kunnen pakken wat er te pakken valt.

Maar als we leren begrijpen wat Gods verlangen is valt deze hele discussie weg. Als we leren begrijpen dat we in een nieuw leven zijn aangekomen dan gaat het er niet meer om wat we wel of niet kunnen doen, het gaat er om hoe we in dit nieuwe leven kunnen wandelen tot eer van God. En dat laatste is niet omdat we slaven zijn, maar omdat het wandelen tot eer van God het meest gezegende is in dit leven. Dan zullen we werkelijk vol zijn, dan zullen we werkelijk tevreden zijn, dan zijn we werkelijk gelukkig.

Wanneer Paulus deze woorden spreekt, dan is dat dus omdat hij weet dat dit de weg is. De zonde zal niet meer over ons heersen, laten we er dan ook niet meer naar luisteren. Wij zijn de baas in ons eigen leven, niet de zonde. Daarom moeten wij de autoriteit nemen over ons leven het niet langer overgeven aan het zondige verlangen. Niet langer is ons lichaam een wapen van de ongerechtigheid.

En als we dan ons leven ter beschikking stellen aan God, dan zullen we op de plek komen waar we werkelijk gelukkig zijn zoals Jezus dat beschrijft in Matheus 5. Dit gevecht is geen last, het is een lust om de zonde los te laten en te leven voor God.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.