Eenmaal dood

Romeinen 6

10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. (Romeinen 6:10-12)

Jezus’ sterven was een eenmalige actie die voor eens en altijd de zonde overwon. Maar het leven dat Jezus nu leeft, leeft Hij voor eeuwig voor God. Soms blijven wij stil staan bij het kruis alsof dat alles is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus die stierf voor de zonde in ons leven. Maar dat was een eenmalige actie die nooit meer terugkomt, het is de enige escape die we krijgen, Jezus is de enige weg naar de Vader.

Maar dan begint het pas, dan begint een nieuw leven. Zo moeten wij ook naar ons leven kijken, het oude leven is in een klap afgedaan, het doet er niet meer toe, het is niet meer relevant in ons leven. Het gaat om de eeuwige toekomst die wij voor ons hebben in een leven tot eer van God.

Jammer genoeg zijn er maar weinig christenen die zo in hun christelijk leven staan. Ze zien niet in dat het oude leven in een klap is weggedaan door het werk van Jezus. En dat wij nu in dit nieuwe koninkrijk leven voor God. Maar dat is wel de boodschap die Paulus ons hier wil geven. Het nieuwe is al begonnen in ons leven, het leven voor God is al begonnen.

En zo moeten wij staan in ons christelijk leven, voor God. God lief hebben boven alles, in het nieuwe eeuwige leven wandelen dat we hebben ontvangen door het geloof in Gods verlossing aan het kruis.

Daarom moeten we realistisch staan in ons dagelijks leven. De realiteit van het eeuwige leven, de realiteit van het koninkrijk van God. De realiteit waar de zonde niet in ons leven hoeft te regeren. De realiteit waar wij dood zijn voor die begeerten die niet thuis horen in het eeuwige leven. Dit is een geloof, waar wij ons aan moeten overgeven. Een geloof dat werkelijkheid zal brengen, de werkelijkheid van het koninkrijk van God.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.