De dood heerst niet meer

Romeinen 6

7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. (Romeinen 6:7-9)

Het wordt nogal eens als een sprookje gezien. We gaan toch allemaal dood, wat denken wij als christenen wel, zou er voor ons iets anders te wachten staan? We weten gewoon weg niet wat er achter deze deur van de dood ligt.

Deze redenering is op zich niet onlogisch. Zeker als men niet meer ziet dan wat we ervaren met onze lichamelijke zintuigen. Dan is dood inderdaad dood en wat daarna komt kunnen we ook niet weten. Maar wat als er nu meer is dan alleen wat wij nu zien, dan zou dat er nu toch ook al zijn?

En dat heeft Jezus laten zien door op te staan uit de dood. Hij heeft het simpele van dit leven ongedaan gemaakt door er over heen te stappen. Hij is er doorheen gegaan en heeft bewezen dat er meer is dan wat wij nu ervaren met onze zintuigen. Toen Jezus Zich openbaarde aan Zijn discipelen was Hij er wel, maar Hij stond boven de wet van het normale leven. Niets op aarde kon Hem nog in de weg staan. Ver van alle afleidingen en andere levensonzin kon Jezus hier op aarde wandelen voordat Hij naar de Vader ging.

Zoals Paulus met overtuiging schreef aan de gemeente van Korinthe, dood waar is je prikkel. Wij zijn met Jezus opgestaan uit de dood van het oude leven. En zoals Jezus dit nieuwe leven is binnen gegaan, zo mogen wij met Hem dit nieuwe leven ingaan. Een leven waar de regels van Gods koninkrijk gelden en niet langer de regels van de zonden.

Dit is geen hoop dat er nog leven is na de dood. Dit is een geloof waar wij in mogen wandelen en mogen weten dat de dood niet in ons leven regeert. Het is een geloof dat sterk staat in het feit dat Jezus over de dood heen is gestapt en nu de dood niets meer in Hem kan doen en dat het ook voor ons geldt.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.