Het oude leven

Romeinen 6

6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:6)

Dit is onze werkelijkheid, niet de leugens die we altijd maar weer horen dat het onmogelijk is. Laten we Gods woorden boven alles stellen en daar ons geloof op bouwen. Want als we ons geloof bouwen op de leugens van deze tijd zullen we nooit op de plek komen die God voor ons heeft.

Wie is de oude mens? De oude mens wordt hier geïdentificeerd als het lichaam van de zonde dat ons een slaaf maakt van de zonde. Als we kijken naar ons leven moeten we kijken naar wat ons leidt, wat bepaalt de stappen die wij zetten. Is het het gezond verstand of zijn het voornamelijk onze emoties die bepalen wat wij doen? De hedendaagse cultuur laat zien dat het vooral de emoties zijn.

Als reformatorische christenen willen wij graag de emotionele kant van het geloof afwijzen, we willen niet geleid worden door emoties in ons geloof, het moet uit logica komen. Maar hebben we eigenlijk wel door hoe vol emoties het leven is. Iets simpels als eten of een film kijken is doordrenkt met emoties. De keuze die we maken over hoe wij onze avond invullen is meestal gebaseerd op hoe wij ons voelen.

Het leven in deze wereld is niet gebaseerd op het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen in Jezus. Het leven waarin wij slaaf worden van rechtvaardigheid. Het leven waarin onze beslissingen worden genomen op basis van de Heilige Geest die in ons woont. Want dat is de betekenis van Hem die met ons mee wandelt en ons onderwijst. Door Hem mogen wij het nieuwe leven hebben tot eer van God.

Het oude leven is gebaseerd op het zondige vlees. De zondige emoties die wij volgen. We doen wat de zonde van ons verlangt. We luisteren naar de wereld en zijn verlangens. Op het moment dat we opstaan in het nieuwe leven laten we dat achter ons. Niet langer is de eis van deze wereld meer belangrijk voor ons, maar is het Gods Geest die ons leidt.

Laten wij alles achter ons leggen, het is dood het oude leven. De verlangens en de emoties moeten gebaseerd zijn op Gods Geest. Gods Geest moet de bron zijn van ons leven. Dit is confronterend, maar tegelijk onze hoop, onze enige hoop.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.