Gered tot Zijn heerlijkheid

Romeinen 6

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:4-6)

Waarom ben jij christen? Zo geboren? Gods liefde ontdekt? Wil niet graag naar de hel? Op zich allemaal vrij realistische antwoorden. Maar de reden dat Jezus uit de dood is opgewekt is niet zodat Hij vrolijk weer verder kan maar tot de heerlijkheid van de Vader. En dat is ook de reden dat wij met Jezus gestorven zijn en met Hem zijn opgestaan tot de heerlijkheid van de Vader.

Nu klinkt die zin een beetje alsof we geschapen om altijd maar halleluja te zingen voor God. Maar als we kijken naar de positie die Jezus op dit moment heeft is dit niet een positie waarin Hij alleen maar halleluja loopt te zingen. Jezus zit op de troon aan de rechterhand van God en Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren. En in die positie leeft Hij tot de heerlijkheid van God.

En dat is wat hier bedoeld wordt, Jezus heeft Zijn leven in het teken gesteld om te leven tot heerlijkheid van God. En God wordt in Zijn leven verheerlijkt door te doen wat de Vader van Hem vraagt. En de Vader vraagt van Jezus om alle autoriteit te nemen hier op aarde, want dat is wat God aan Zijn Zoon heeft gegeven. En als Jezus in die positie tot volle heerlijkheid wandelt wordt God verheerlijkt in Hem.

Zoals een leerling zijn leraar trots maakt door het geleerde goed toe te passen, zo zullen wij God verheerlijken door Gods verlangen in ons leven uit te wandelen. En dan moeten we wel weten dat Gods verlangen perfect is voor ons leven. Het is geen bindende factor het is onze bevrijding van ons slavenleven hier op aarde. We krijgen verantwoordelijkheid, we krijgen een eigen wil waardoor we heilig kunnen wandelen tot eer van God.

Tot Gods heerlijkheid zijn we opgestaan uit de dood van dit leven. Laten we onze Vader in de hemel trots maken op Zijn kinderen en laten we Hem volgen in Zijn verlangen. Net als Jezus mogen we er voor kiezen om in Zijn voetsporen Gods wil te doen. Want dan zijn we opgestaan uit de dood tot Zijn heerlijkheid. En dat is wel eens wat anders dan gered worden van de hel of omdat we nu eenmaal in een christelijk gezin zijn geboren.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.