Oud en Nieuw

Romeinen 6

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:4-6)

Wat een heerlijke boodschap waar wij ons geloof in mogen verankeren. Wij mogen met heel ons hart hier op vertrouwen, dat God ons oude leven met Jezus aan het kruis heeft gehangen, zodat wij met Jezus mogen opstaan in het nieuwe leven.

Dit is de boodschap die ons een honger moet geven naar het nieuwe leven, een honger om het oude leven werkelijk voor dood aan te zien. Wij zijn met Jezus begraven. De kracht van het werk van Jezus wordt werkelijkheid in ons leven. Het evangelie is niet een boodschap van woorden, het evangelie is een kracht die mensen kunnen ervaren wanneer ze zich volledig aan God overgeven.

Ervaren is hier niet om het ervaren, het ervaren is slechts een uitvloeisel van wat er werkelijk gebeurd in ons leven. En die werkelijkheid is dat we sterven aan het vlees, aan het oude leven. Samen met Jezus kruisigen we het zondige natuur en geven we het geen plek meer in ons leven. En samen met Jezus staan we op in het nieuwe leven, het leven waar we geen slaaf zijn van onrechtvaardigheid, maar een slaaf van de rechtvaardigheid.

Ervaring is slechts een gevolg van het immense wonder dat in ons leven is gebeurd door de kracht van Gods liefde. Maar het laat wel zien hoe werkelijk het evangelie is. Hoe werkelijk Gods kracht in ons leven aanwezig kan zijn. Dit is Gods verlangen met het werk van Jezus laten we daarom dit verlangen van God vervullen in ons leven. Laten we werkelijk geloven dat op het moment dat wij opstaan met Jezus in het nieuwe leven we ook werkelijk in het nieuwe leven mogen wandelen.

Geen psycholoog, geen therapeut kan ook maar 1% voor elkaar krijgen met alle sessies, wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Alle leugens, alle zonden zijn afgewassen en we hebben een nieuw leven ontvangen. En dat is de waarheid zoals die hier beschreven is. En laten we nu niet onze ervaring boven deze waarheid zetten en zeggen dat het onmogelijk is. Want ervaring is slechts een gevolg en geen leidraad.

Ons leven veranderd radicaal als we christen worden en dat is de boodschap van het evangelie.

This entry was posted in 05 Deuterenomium. Bookmark the permalink.