De genade regeert

Romeinen 5

18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. 20 De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 21 opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 5:18-21)

Eén zonde in ons leven heeft het verpest voor de rest van ons leven. Eén daad die het leven niet waard is heeft de dood tot gevolg. Hoe crue dit voor ons ook klinkt, als we vanuit de ogen van onze Schepper kijken dan zullen we het begrijpen. Hoe snel worden we boos als we een product kopen en het niet doet wat wij er van verlangen. Voor God is het hetzelfde, Gods verlangen voor deze wereld is een perfecte wereld.

Gedrag is erfelijk, niet omdat het in onze genen zit, maar omdat we het van onze ouders leren. Ik ben er van overtuigd, dat het meeste gedrag wordt bepaald door het gedrag van de mensen om ons heen. Zonden zijn niet erfelijk, ze zijn aangeleerd. God had Eva niet met zonden geschapen, maar het was aangeleerd.

En zo vallen wij onder de last die Adam ons heeft gegeven. Door zijn zonde hebben wij geleerd om te luisteren naar de leugenaar. En toen de wet kwam, nam het alleen maar toe omdat er steeds meer was om niet te gehoorzamen. Maar met de zonde, groeide Gods genade des te meer.

Hoe raar dit ook klinkt het laat zien hoe groot Gods liefde is. Gods genade groeit mee met onze zonden. God overtreft elke zonde, als Zijn licht schijnt moet elke duisternis verdwijnen.

De genade mag regeren in ons leven tot het eeuwige leven. Dit betekent dat niet langer de zonde bepaalt welke stappen wij zetten, maar het is Gods genade die leidend is in ons leven. Gods genade bepaalt nu ons verlangen en onze daden. De daden die niet betalen voor het eeuwige leven, maar die leiden tot het eeuwige leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.