De tweedeling van Gods plan

Romeinen 4

23 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, 24 maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, 25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:22-25)

Dit laatste vers is zo’n heerlijke belofte waar wij op mogen vertrouwen. God heeft een plan voor onze redding gecreëerd en wij mogen dat plan omarmen. Dat is alles wat Hij van ons vraagt. Het plan om ons te verlossen van de onrechtvaardigheid en ons rechtvaardig te maken.

Soms doen we zo gemakkelijk over dit plan van God. Het is alsof het een mobiele telefoon is. Tien of twintig jaar geleden was het nog heel bijzonder als we een mobiele telefoon hadden. Maar nu heeft iedereen er één of twee en kijken we er niet meer van op als iemand met een telefoon aan zijn oor midden in de stad staat.

Het plan van God is geen mobiele telefoon, het is niet vanzelfsprekend, ook niet als we in een christelijk gezin zijn geboren. Het plan van God is geen product dat we kopen of bestellen. Het plan van God is Zijn persoonlijke verlangen voor ons leven. Het is Zijn persoonlijk cadeau dat Hij ons geeft in Zijn liefde.

Al vaker is het hier beschreven, Gods verlossing betekent niet dat wij van onze zonden zijn vergeven. Dat is wel onderdeel van het plan, maar het plan is zoveel grote dan dat. En dat kunnen we heel duidelijk lezen in de woorden van Paulus. Gods plan is om ons te rechtvaardigen.

Vers 25 geeft zou duidelijk de tweedeling van het werk van Jezus weer. Jezus is aan het kruis gestorven voor de afwassing van onze zonden. Als een lam werd Hij geslacht, Zijn bloed vloeide voor alle ongerechtigheid die wij hebben gedaan. Maar als dat het hele idee is wat God van plan was, dan kon Jezus het daar bij laten. Of dan is de opstanding van Jezus alleen zodat Jezus voor het kruis beloond kan worden.

Maar Paulus heeft het over de opstanding voor onze rechtvaardigheid. Het kruis is onze vergeven, de opstanding is voor ons het nieuwe leven dat wij ontvangen zodat wij rechtvaardig kunnen wandelen. Het plan van God is voor alles in ons leven, elke stap die wij nemen wil God bij betrokken zijn. De weg is open, laten we het cadeau helemaal uitpakken.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.