Wees op uw hoede voor afgoden

1 Johannes 5

18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 21 Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. (1 Johannes 5:18-21)

Johannes sluit zijn brief op een bijzondere manier af. We moeten op de hoede zijn voor afgoden. Als we in India kijken, dan is het land vol van afgoden. Op elke hoek staat een zelfgemaakte afbeelding van een van de miljoenen goden die dit land kent. Maar wij kennen deze afleiding niet, in ons is er geen verlangen om naar een afgod te gaan om ons daarvoor te buigen.

Maar waarom is het hier in India voor christenen nog steeds een zwak om terug te gaan naar de afgodsbeelden? Waarom ging Israël andere goden dienen terwijl zij van oorsprong de God van hemel en aarde dienden? Omdat zij nog begrepen waarom ze een god dienen en wij niet meer. Waarom zijn wij eigenlijk christen?

Hier hebben mensen een god nodig, ze kunnen niet zonder in hun leven. Ze hebben de god van wijsheid nodig, de god van vruchtbaarheid en voorspoed. Voor elk onderdeel van het leven hebben ze een god gecreëerd. Ze zijn afhankelijk door de omstandigheden waarin ze leven. En als de God van Abraham geen uitkomst lijkt te geven, zoeken ze een andere God.

Maar welke god hebben wij vandaag de dag? Zijn wij wel afhankelijk van de God van hemel en aarde, of zijn wij onze eigen god? En dat is volgens mij onze afgod, wij zijn afhankelijk van de rijkdom van ons land, de vrijheid dat we kunnen doen wat we willen. Wij zijn afhankelijk van ons geld, wij hebben God niet nodig.

En nu is dit laatste vers helemaal niet meer zo’n raar einde. Want de verzen ervoor laten ons weten dat wij in de waarachtige God leven. De waarachtige kracht voor ons leven, de waarachtige hoop in ons leven. En alles wat ons dit vertrouwen wil wegnemen is een afgod, een god die de plaats van de waarachtige God wil innemen.

Het is tijd dat wij als christenen de waarachtige God leren kennen. De God die onze god wil zijn, die voor ons wil zorgen, van wie wij afhankelijk mogen zijn. Wij hebben de kennis, het verstand ontvangen om met God te wandelen, de enige waarachtige God van hemel en aarde. Wees op uw hoede voor de afgoden van deze wereld, laat je niet afleiden van de enige waarachtige God die we mogen kennen in dit leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.