Een dienstknecht van God

Jakobus 1

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!. (Jakobus 1:1)

De opening van een ander bijzonder boek van de bijbel. En zoals in die tijd gewoon was begint men met de identificatie van de afzender. En het mooie daarvan is dat we gelijk weten met wie we te maken hebben.

Jakobus, een dienstknecht van God. Als je wilt weten welke Jakobus dit precies is, zijn er genoeg boeken die dat willen uitleggen. Maar deze Jakobus weet zelf wie hij is. Hij weet dat hij een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus is. Hij weet dat hij niet uit zichzelf schrijft of over zichzelf schrijft, hij schrijft als een dienstknecht die niets anders wil doen dan de wil van de Vader.

Want dat is een dienstknecht, hij staat in dienst van de visie van zijn Meester. En ook de brief die hij schrijft, schrijft hij niet uit eigen belang, maar uit dienstbaarheid tot zijn Heer en Meester.

Deze zelfkennis is van essentieel belang voor ons leven met God. Hoezeer de psychologie en andere theorieën dat ook willen afwijzen, wij verliezen onze zeggenschap over ons leven als wij onszelf vrijwillig aan Jezus overgeven. Maar wat de psychologie niet inziet is dat zolang wij in de wereld leven, wij slaven zijn van die wereld. En dan wordt de keuze een stuk makkelijker om onszelf dienstknechten van God te noemen.

Jakobus weet wie hijzelf is, hij is de dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Een dienstknecht voor de twaalf stammen in de verstrooiing. God zend dienstknechten in deze wereld, naar de mensen van wie Hij houdt. God wil ons ook zenden naar mensen die Hem nodig hebben.

De ontvangers van deze brief leven niet waar ze zouden willen zijn. Ze leven in de verstrooiing ver weg van wat eens hun thuis was. En als Jakobus deze groep benoemt zit er al gelijk een boodschap in. Ook al zijn jullie ver van huis, wees verheugd. Wees blij in God, wees verheugd waar je ook bent.

Als christen is er geen reden om niet blij te zijn. Wat er ook met ons gebeurd, waar wij ook zijn, wees verheugd.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.