De boze heeft geen vat op ons

1 Johannes 5

18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 21 Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. (1 Johannes 5:18-21)

Het nieuwe koninkrijk van God is geen sprookje, het is een werkelijkheid. Het koninkrijk van God is een geheel nieuwe wereld waar de boze geen enkel vat op heeft. De boze kan ons niets aandoen als wij in het nieuwe koninkrijk leven doordat wij geboren zijn uit God.

Als wij in de wereld zijn, dan vallen wij hoe dan ook onder de autoriteit van de boze. De hele wereld ligt in het boze, het is zijn territorium. Als wij uit God geboren zijn dan leven wij niet meer in de wereld ook al zijn we fysiek hier op aarde. De wereld heeft dus ook niets met de fysieke aarde te maken, het is de geestelijke wereld waar de boze regeert. Als wij geestelijk herboren zijn, zijn wij uit de geestelijke autoriteit van de boze gered.

Nu heeft de geestelijke boze wereld wel effect op deze aarde. Veel ideeën die mensen hebben uitgevoerd hier op aarde zijn effecten van de autoriteit die de boze heeft in de geestelijke wereld. De zonden die overal om ons heen openlijk worden uitgevoerd komen uit de koker van het kwaad. En die zonden kan effect hebben op ons geestelijk leven.

Naar mijn mening zijn de twee geestelijke werelden teveel versmolten geraakt. Doordat wij nog graag willen blijven snoepen van de wereld van de boze willen we dat het koninkrijk van God samenwerkt met het koninkrijk van de boze. Hierdoor geven wij de boze autoriteit in ons leven. Maar als wij werkelijk verlost willen zijn van het koninkrijk van de boze, moeten wij helemaal uit God geboren zijn.

Wij moeten de scheiding tussen de wereld en het koninkrijk van God strakker maken. Alleen dan weten we zeker dat de boze geen zeggenschap heeft in ons leven. Als wij voor de 100% in het koninkrijk van God leven kan de boze helemaal niets doen in ons leven. En dat is wat we allemaal willen zijn. Compleet bevrijdt te zijn van het leven geregeerd door het kwaad.

Het kwaad is kwaad en God is goed. En alles dat uit Hem geboren is, is goed. Laten we ons daar op richten. Laten we de wereld compleet gedag zeggen en ons leven in de handen van onze God leggen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.