Rechtvaardig gebed

1 Johannes 5

16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. 17 Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. (1 Johannes 5:16-17)

Is er ooit een moment dat zo’n soort gebed uit onze mond komt? Bidden wij voor onze naaste dat God zijn zonden niet aanziet, maar dat hij leven zal ontvangen?

Als we over gebed praten dan zijn er verschillende gevoelens die daarbij naar boven komen. Standaard gebed om religieuze momenten kracht bij te zetten. Loterij gebed waarin we bidden voor zoveel dingen dat God tenminste een van de wensen moet verhoren. Veilig gebed waarin we eigenlijk alleen het Onze Vader bidden want de rest durven we toch niet te vragen. Stoer gebed waarin we meer durven te vragen dan we werkelijk op vertrouwen.

Gebed is meer dan vragen, gebed is samenwerken met God. Gods verlangen voor ons eigen leven in gebed te volbrengen. Gods verlangen voor het leven van de ander voor Zijn troon te brengen.

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16b)

Een rechtvaardige leeft uit God, dicht bij Zijn troon. Een rechtvaardige leeft met het hart van God, want God is rechtvaardig. En vanuit die positie kunnen wij bidden, gebeden die het hart van God raken. En dan zullen er gebeden zijn die uitroepen naar Gods troon voor de mensen om ons heen. Dan zijn het gebeden naar Gods wil. Dan nemen wij ons priesterschap serieus en staan wij voor Gods troon als voorbidder voor anderen.

Gebed is wandelen met God. God zal met ons wandelen en Hij zal luisteren naar ons verlangen. Hij zal zelfs zijn plannen wijzigen op ons gebed. Hij wil zelfs de zonden vergeven van andere mensen waar wij voor bidden, maar Hij wacht op ons gebed.

Zoals ik eerder heb geschreven God legt ons gebed niet langs een boek van regels, God kijkt naar ons hart en antwoordt ons hartsverlangen. Als wij daaruit leven kunnen we Gods antwoord op gebeden begrijpen. Dan weten we dat God altijd naar ons hoort en ons altijd verhoort.

This entry was posted in 59 Jakobus, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.