Samenwerking

1 Johannes 5

14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. 16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. (1 Johannes 5:14-16)

Geloof, het draait om geloof. Als wij er niet op vertrouwen dat God onze gebeden hoort zullen wij ons dan tot Hem keren voor alles in ons leven? Hoe groter ons vertrouwen op God hoe meer wij in gebed zijn voor ons leven en voor de mensen om ons heen.

Als wij weten dat Hij ons verhoort dan weten wij dat wij het gevraagde zullen ontvangen. Johannes kan hier zeker om zijn omdat Hij weet dat Hij in de wil van de Vader leeft. Jezus leefde hier op aarde om de wil van de Vader te doen, daarom werd Zijn gebed altijd verhoord. Als wij leven in de wil van de Vader, zal ons gebed altijd worden verhoord.

Iemand die leeft met het verlangen van deze wereld, kan deze verzen niet begrijpen. Het gebed wordt gezien als een methode om te bereiken wat men zelf wil, het gebed is dan een loterij, misschien hoort God wel of misschien niet. We kunnen ook alleen onze dagelijkse gebeden bidden en misschien enkele niet egoïstische gebeden, want meer dan dat zien we toch niet beantwoord.

Maar als we in een ander koninkrijk gaan leven, het koninkrijk van God zullen we gaan zien wat Johannes ziet. Dan zien we dat ons vertrouwen op God om Zijn wil te doen groeit. Zijn heerlijkheid leeft in ons en ons doel is Zijn doel geworden. God wil niet dat we een loterij gebed doen. We bidden van alles zodat we misschien iets bidden dat naar Zijn wil is. God wil dat we bidden met Zijn verlangen en dat kan alleen als we door Zijn Geest wandelen.

We kunnen in deze zekerheid leven als we er op vertrouwen dat God ons leven nieuw maakt. Dat de Geest van God in ons is gekomen om ons leven te reinigen van deze wereld en te vullen met het hart van God. Gebed wordt dan samenwerken met de Vader, wij doen onze taak en Hij doet de Zijne.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.