Leven met God

1 Johannes 5

11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:11-13)

Het is geen wiskunde, waar 1 + 1 gelijk is aan 2. De woorden: ‘ik geloof toch’, betekenen niet automatisch dat men werkelijk gelooft. Vertrouwen in de Naam van de Zoon van God wordt bepaald door de motivatie van ons hart. Op het moment dat ons geloof getest wordt kunnen we werkelijk zien waar we voor staan, wat onze motivatie is.

God is geen God van regels, God is een God die naar het hart kijkt. Zoals Jezus naar het hart van de misdadiger aan het kruis keek en hem toegang gaf in Zijn koninkrijk. Als wij werkelijk Jezus toelaten in ons leven, moet dat een verandering in ons hart geven.

Het onderwijs dat Johannes ons geeft is ook op dat geloof gericht. Aan de ene kant duidelijk de strakke lijn waarover wij moeten lopen in dit leven en aan de andere kant de bemoediging van ons geloof. Johannes wil ons laten weten dat Jezus in ons leeft en dat de vrucht van Zijn aanwezigheid een heilige wandel is.

Dit schrijft hij dus aan mensen die hij ziet als christenen. Hij schrijft dit niet om ons te ontmoedigen, maar hij schrijft om ons geloof sterker te maken. Dat wij weten dat Gods kracht in ons woont en dat wij daarin mogen leven. En zo moeten wij het ook lezen.

Dit zijn geen harde woorden van Johannes, dit is de bemoediging voor ons leven. Wees bemoedigd dat God in jou leeft. Wees bemoedigd dat Zijn getuigenis in jou woont. Wees sterk in het geloof en vertrouwen op het werk van Jezus in jouw leven. God heeft een plan met jou, Hij heeft een verlangen naar jou. Hij wil bij jou komen en met jou leven hier op aarde. De getuigenis van Zijn aanwezigheid zal in jou wonen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.