Gods getuigenis in onszelf hebben

1 Johannes 5

9 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. (1 Johannes 5:9-11)

Hoe meer we er over nadenken hoe meer het ons moet vervullen met ontzag en verlangen naar Gods heerlijkheid en aanwezigheid. We kunnen christenen zijn die gewoon hun religieuze taken volbrengen of we kunnen christenen zijn die Zijn getuigenis in onszelf hebben.

8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. (2 Korinthe 3:8-9)

Kijk naar de geschiedenis van Israel. Gods werkelijkheid was aanwezig bij de geschiedenis van Zijn volk. God openbaarde Zich in de woestijn, God gaf hen het beloofde land en God strafte hen voor hun ongehoorzaamheid. Als God zozeer aanwezig was bij Israel, hoeveel te meer zal Hij aanwezig zijn bij de mensen die vervuld zijn met Zijn Geest.

God wil dat Zijn getuigenis in ons leeft, Hij wil dat wij in Zijn heerlijkheid leven. En deze werkelijkheid is grootser en krachtiger dan wat het volk Israel onder het oude verbond ervoer. Geloven wij hier werkelijk in? Is er werkelijk vertrouwen op God dat Hij zo dicht bij ons wil leven dat wij Hem kunnen ervaren elke dag van ons leven?

Mensen die alleen hun religieuze taken volbrengen zullen Johannes inderdaad als een filosoof omschrijven. Maar mensen die God hebben ervaren in hun leven begrijpen waar Johannes ons wil hebben. Zij weten dat God werkelijkheid is voor alles in ons leven. Zij weten dat Gods getuigenis in ons leven meer is dan het overdragen van de kennis van het evangelie, het is het evangelie waaruit wij leven.

Als wij WERKELIJK geloven in het werk van Jezus in ons leven, zullen wij ook werkelijk dit ervaren. Dan zal God in ons komen wonen en wij zullen in Hem zijn. Zijn getuigenis komt niet langer van buiten ons, maar Zijn getuigenis leeft in ons. Altijd is er Gods kracht die ons overtuigt en bemoedigd. Hier moeten wij werkelijk vol van zijn, vol van ontzag voor dit heerlijk werk van God.

This entry was posted in 47 2 Korinthe, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.