Het eeuwige leven hebben

1 Johannes 5

9 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. (1 Johannes 5:9-11)

Er moet een moment komen in ons leven dat wij ons realiseren dat wij het eeuwige leven al hebben ontvangen. Het eeuwige leven begint niet pas als we sterven, het eeuwige leven hebben wij nu al ontvangen. Wij zijn nu al overgegaan van de dood naar het leven.

Daarom zou het verschil tussen nu en straks eigenlijk niet zo groot moeten zijn. Wij zouden nu al de heerlijkheid in ons moeten hebben leven, zodat we straks niet voor schut staan als er geen andere keuze meer is. De getuigenis van Gods heerlijkheid moet in ons zijn.

Het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen staat niet gelijk aan het gevoel niet bang te zijn voor de dood, al is dat wel een gevolg. Het eeuwige leven is het leven dat wij hebben ontvangen in Jezus, praktisch. Gods getuigenis is in ons leven gekomen om de hele boel te reinigen en klaar te maken voor het eeuwige leven.

Ons perspectief op het leven verandert, wij moeten niet meer zoveel mogelijk voor elkaar krijgen in onze korte tijd hier op aarde, maar we werken aan onze visie waarin we eeuwig met God mogen wandelen. God leeft in ons, door Zijn Zoon. En daar moeten we ruimte aan geven in ons leven. God wil spreken, God wil werken, God wil Zich openbaren (getuigen) aan ons en als wij daar ruimte aan geven leven we in het eeuwige leven.

De getuigenissen van mensen om ons heen kunnen mooi zijn, maar het is niet ons doel dat wij vertrouwen op de getuigenis van mensen. Het doel is dat wij vertrouwen op de getuigenis van God die Hij aan ons geeft in Jezus. Gods getuigenis moet ons verlangen zijn en ons laten weten dat we in het eeuwige leven wandelen.

God kan zo dichtbij komen in ons leven. Gods openbaring kan zo krachtig worden in ons leven, als wij onszelf daarvoor maar openstellen. Zijn getuigenis kan in ons leven, zodat wij weten dat we nu al in het eeuwige leven wandelen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.