Het licht laten schijnen

Johannes 12

44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Johannes 12:44-46)

Feit is, we leven hier in een duistere wereld. Hoe lief we deze wereld ook hebben, het is zo’n groot zwart gat dat alles opslokt zonder dat het ons iets zal teruggeven. Durven we dit te erkennen? Als we in deze duisternis wonen zullen we het niet zien, maar als we het licht van Jezus in ons leven laten schijnen zullen we het echt zien.

Zo’n ervaring kun je al hebben wanneer je van de ene cultuur naar een andere gaat. Wat in de ene cultuur heel normaal is zie je niet totdat je in een andere cultuur bent waar het helemaal niet normaal is. Dan beginnen we opeens na te denken over dat eigenlijk normaal was maar nu opeens niet meer.

Dat gebeurd er wanneer we het licht van Jezus in ons laten schijnen. Alleen dan zullen we inzien hoe donker het is waarin we leven. Ik woon in India in een gebied waar de beginselen van de westerse mentaliteit opkomen. De mensen verlangen naar de luxe en welvaart van het westen. Maar ik ben daardoor gaan inzien wat een duisternis wij in Nederland hebben. Zij willen hun leven in de vrede van de natuur opofferen voor een haastig leven.

Laat het licht van Jezus eens in je leven schijnen. Bid tot Jezus en vraag Hem te laten zien in welke duisternis jij leeft. Hij laat je zien wat de weg is die de Vader voor jou heeft. Een weg van vrede en bescherming, veilig in Zijn armen.

Wanneer Jezus werkelijk het licht in jouw leven wordt begin je dingen anders te zien. Dat wat normaal was, is het niet meer, want Jezus laat je zien wat wel normaal is. Durf je deze uitdaging aan? Bid dan serieus tot Jezus en laat Zijn licht in jouw leven schijnen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.