Daily Archives: June 4, 2012

Gods plannen falen niet

Johannes 11 51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gods plannen falen niet