Het licht van mijn leven

Johannes 12

44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Johannes 12:44-46)

Soms moeten we even stil staan bij ons geloof. Waar zijn we mee bezig in dit leven, Wie is Jezus werkelijk in ons leven? Is Hij werkelijk de weg naar God voor ons? Want als wij werkelijk op Hem vertrouwen in ons leven komen we uit bij de Vader, de God van hemel en aarde.

Jezus is het licht van de wereld, dat weten we. Maar is Hij ook ons licht? Waarschijnlijk zijn we veel te druk om dit licht in ons leven te laten schijnen. We luisteren wel naar de tien geboden elke zondag of we horen de laatste preek, maar dat is nog niet het licht van Jezus in ons leven.

Jezus is het licht, om te openbaren hoe de waarheid in elkaar zit. Dit licht moet in ons leven schijnen zodat er niets verborgen is in de duisternis. Dit licht moet in ons hart schijnen en kunnen aanwijzen waar we de duisternis moeten loslaten. Dit licht is het enige licht dat werkelijk ons pad laat zien zoals de Vader het voor ogen heeft.

Het licht der wereld, moet ons verlangen worden. ‘Schijn Heere Jezus, ook in mijn leven, schijn Uw waarheid over elk onderdeel van mijn leven. Openbaar mij de weg naar de Vader zodat ik mag leven in Heiligheid in Uw licht.’

Zoals ik in de vorige overdenking heb beschreven, als we het licht van Jezus laten schijnen gaat er een nieuwe wereld voor ons open. We zullen werkelijk ervaren hoe het is om de waarheid te kennen. Laat het Licht in jouw leven schijnen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.