Het doel

Johannes 12

31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. 32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 33 (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.) (Johannes 12:31-33)

Deze verzen zouden wel eens als uitleg kunnen dienen bij het beroemde vers Johannes 3:16. Omdat Johannes 3:16 zo beknopt het evangelie weergeeft laat het eigenlijk niet zien hoe God Zijn liefde heeft geopenbaart. En dat doen deze verzen juist wel.

Nadat Jezus heel duidelijk heeft laten weten wat Zijn doel niet is, laat Hij nu zien wat Zijn doel wel is. Hij wil geen werelds succes, waarbij de wereld achter Hem aanloopt omdat Hij populair is. Jezus gaat de liefde van God laten zien.

Voordat Jezus naar het kruis gaat laat Hij de mensen weten dat Zijn verheerlijking de ultieme daad van liefde is. En dit moeten we heel goed begrijpen. God had de wereld niet zomaar lief, het is Wie Hij is. God is liefde.

Als Jezus Zich zou laten leiden door Zijn ziel dan zou Zijn hele karakter veranderen. Dan kan Hij nooit God in Zijn volle glorie laten zien. Maar Jezus blijft in God en God blijft in Hem en daarin openbaren zij hun hart.

Maar het is niet alleen een mondelinge openbaring van Wie God is, het is een werkelijke liefde die God leidt in Zijn daden. Met andere woorden God kan niet anders doen dan het kruis. Hij verzet Zich tegen de hedendaagse cultuur, Hij doet waar Zijn hart vol van is, Zijn leven geven voor ons.

En Hij weet dat alleen deze daad de mensen naar Hem toe zal trekken. Populariteit kan veranderen maar Zijn liefde nooit. En het moment dat Hij aan het kruis hangt zal het moment zijn dat mensen naar Hem toetrekt. De liefde van God trekt mensen naar Zich toe. Wat trekt jou in Jezus?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.