Het plan van verheerlijking

Johannes 12

28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. 29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. (Johannes 12:28-31)

Jezus roept het uit; ‘Vader laat Uw naam verheerlijkt zijn’. Het is een openbare erkenning van Jezus Zijn verlangen om alleen God alle eer te geven in Zijn leven. Op dat moment bevestigd God Zijn liefde en plan met Zijn Zoon. Ook de Vader wil dat Jezus wordt verheerlijkt.

Deze stem brengt beroering onder de mensen. En de enige juiste analyse van deze stem is van Jezus. God heeft tot Jezus gesproken zodat de mensen inzien dat God Zijn Zoon heeft gestuurd. Dit is Zijn plan dat Zijn volheid gaat bereiken.

We hebben kunnen lezen dat Jezus niet op zoek is naar erkenning van de mensen. We hebben gelezen dat Jezus Zich niet laat leiden door Zijn emoties. Alles wat Jezus wil doen is de mensen de Vader openbaren, Zijn heerlijkheid laten zien. God sprak hier niet omdat Hij Jezus een hart onder de riem wil steken, maar om de mensen te laten zien wat Zijn plan is.

Het plan is dat het kwaad zal worden overwonnen. Het plan is dat Jezus het hart van God laat zien in de weg die Hij gaat. God is nederig in Zijn overwinning, God is onbaatzuchtig in Zijn liefde. En alleen op deze manier kan het kwaad worden overwonnen.

Dit is de boodschap die Jezus heeft. Dit is de boodschap die de Vader heeft. God komt alleen tot Zijn recht (verheerlijking) door het kwaad te overwinnen in ultieme liefde. Het contrast tussen de wereld en Jezus wordt steeds duidelijker. En dat is waarom Jezus doet wat Hij doet.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.