In het licht mag je groeien

Johannes 12

34 De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen? 35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 36 Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen. (Johannes 12:34-36)

Zoals Jezus de verleidingen van de duivel in de woestijn niet serieus nam, maar altijd antwoordde met de woorden van God, zo antwoord Hij ook de mensen. De duivel is altijd op zoek naar wegen om af te leiden van de kern. Zolang wij niet bezig zijn met de kern van ons leven in God heeft de duivel zijn doel bereikt.

Jezus is dat licht die de waarheid schijnt zodat er geen leugens hoeven te zijn. De mensen beginnen zich bezig te houden met schrift analyse. Ze willen een theologische benadering van Jezus, zodat ze zich daarmee bezig kunnen houden. Maar dat is niet de kern, hoe belangrijk de vraag ook is.

De vraag is heel belangrijk voor onze mening maar niet voor ons geloof. En Jezus wil dat wij ons juist daarop richten. Laat het licht van Jezus over ons geloof schijnen en dan zien we waar we worden afgeleid. Jezus is nog even op aarde, en Hij schijnt het licht zodat men niet in het duister hoeft te tasten.

Het licht moet ons geloof sterken, ons vertrouwen op de Vader doen groeien. We moeten de tijd nemen zolang het kan om te groeien in het geloof zodat we niet worden overvallen door de duisternis. Want in die tijden hebben we het geloof nodig dat groeit als we in het licht wandelen.

De meeste mensen gebruiken de tijden van licht om te genieten van de wereld, maar zullen worden overvallen door de duisternis die gaat komen en er nu al is. Juist nu we in een vrijheid leven om ons geloof te beoefenen, moeten we er alles aan doen om in ons geloof te groeien. We hebben de tijd, de ruimte en de vrijheid om elke dag God te zoeken in ons leven en in het licht te wandelen. Gebruik het en richt je niet langer op de theologie maar op het geloof. Richt je op God zodat je mag groeien voor de tijden dat je het echt nodig hebt.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.