Sterven aan jezelf

Johannes 12

23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. (Johannes 12:23-25)

Het staat er zo letterlijk, Jezus heeft het zo gezegd.

Het is leuk om over het kruis na te denken als onze redding, maar wat Jezus eigenlijk wil is dat wij met Hem aan het kruis gaan hangen. (Romeinen 6) Deze uitspraak is geen extra optie bij ons geloof, maar staat in dezelfde lijn als het wedergeboren worden.

Vers 25 stelt het erg zwart wit, als wij niet sterven aan ons leven hier zullen we nooit het eeuwig leven hebben. Dit moet ons hart aanraken. Als wij Jezus echt serieus nemen, Hem echt als de Heer van ons leven willen, moeten we Hem hierin gehoorzamen.

We hebben allemaal hier een leven op aarde gekregen. Het is onze verantwoordelijkheid wat we er mee doen. Maar Jezus vraagt van ons dat we aan dit leven sterven zodat we een nieuw leven kunnen krijgen. Het leven dat eeuwig is.

Is het mogelijk dat wij ons leven leren haten? Is het mogelijk om een afkeer te krijgen tegen deze wereld en zijn genot? Kunnen wij onszelf ontdoen van een leven waarin we alleen aan onszelf denken?

De keuze is duidelijk, Jezus volgen is ons leven neerleggen en Hem dienen. Jezus volgen is onze verlangens naast ons neerleggen en verlangen naar Zijn wil in ons leven. Ben je er klaar voor?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.