Sterven

Johannes 12

23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. (Johannes 12:23-25)

Als we dit nu eens zouden begrijpen dan zou de kerk er heel anders uit zien. Misschien hebben we het al vaker gehoord, maar we moeten echt sterven voordat we werkelijk vrucht kunnen dragen in ons leven. En vrucht dragen betekend niet dat we zieltjes winnen, het betekend dat de Geest van God vrucht draagt in ons leven. Wij gaan het karakter van God krijgen.

Wij moeten leren om dit leven in deze wereld te haten. We moeten er niet mee spelen, we moeten het niet lief hebben. Dat heeft Jezus voor ons gedaan waarom zouden wij Hem daarin niet volgen? Als we van deze wereld blijven houden laten we zien dat we er helemaal niets van hebben begrepen, eigenlijk haten we Jezus.

Jezus wil hier aan Zijn discipelen laten weten dat er in Hem geen enkel verlangen is naar werelds succes. Hij hoeft niet meer aanhangers, Hij wil volgers, mensen die al niet meer in deze wereld leven voordat ze sterven.

Jezus heeft het voor gedaan, wanneer gaan wij Hem eens volgen? In deze wereld waar we de lekkerste snacks uit de kast halen en door kunnen zappen naar de leukste films, wanneer durven we nu eens onszelf te ontkennen. Stop met vechten voor je rechten, maar sterf aan je eigen wil.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.