Succes is verheerlijking

Johannes 12

20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. 21 Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. 22 Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. 23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. (Johannes 12:20-23)

Verheerlijkt; een woord dat de volheid van een persoon of situatie aangeeft. Met andere woorden; in zijn ‘volle glorie’. En nu zet Jezus deze heerlijkheid in contrast met succes. Dat mensen geïnteresseerd zijn in Hem heeft niets te maken met de verheerlijking waarin Hij Zich verheugt.

En dit moeten we onszelf laten doordringen. Dit moet ons wezen aanraken, er moet heel wat verdwijnen uit ons leven zodat we dit punt in ons leven kunnen toepassen. Succes komt niet uit deze wereld. Als christelijke organisatie in het nieuws komen, als christenen gewaardeerd worden heeft niets te maken met de volheid waarin God wil dat wij leven.

Dat Jezus Zich hier laten bejubelen door de mensen om Hem heen heeft niets te maken met een verlangen naar erkenning. Jezus laat de wereld zien Wie Hij is en dat de mensen daarop inspelen en werelds succes zien ligt aan hen. Dat mensen nu opeens met Jezus contact willen is niet het doel dat Jezus had.

En daar komt Zijn reactie vandaan. Leuk jongens dat jullie het spelletje van de wereld gaan spelen, maar daar ben ik niet voor gekomen. Dit is niet het succes dat ik zoek, ik zoek het succes in God. Als ik ben wie ik moet zijn dan heb ik succes.

En zo moeten wij ook succes zoeken. Zijn wij wie God wil dat wij zijn? Zijn wij verheerlijkt in de kracht van God en laten wij de wereld Zijn heerlijkheid zien die in ons leeft? Ons geestelijk succes wordt niet bepaald door de wereld om ons heen, maar door God. Kan God van jou zeggen; ‘Dit is mijn geliefde in wie Ik welbehagen heb.’

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.