God heeft de leiding

Johannes 11

47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen. 48 Als wij Hem zo laten begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. 49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. (Johannes 11:47-50)

De populariteit van Jezus wordt steeds groter. Dit grote wonder waarin Jezus God wil openbaren trekt heel veel mensen aan. De joden hebben een oud testament vol met verhalen over de machtige werken van God. Een profeet die alleen maar verhalen verteld zonder dat de kracht van God geopenbaard wordt betekend niet zoveel. Uit hun geschriften kennen ze alleen maar een God die handelt.

Wij hebben een God geaccepteerd die niet meer zoveel van Zichzelf laat horen. Van ons hoeft God Zich niet zoveel met ons leven te bemoeien. We zijn niet hongerig voor Zijn hand in ons leven. Het volk van Israël was dat wel en dat trekt de mensen aan. Eindelijk kunnen ze zien dat God Zich weer met hen bemoeit.

De Joodse leiders zien dat niet zo, zij worden alleen maar bang voor de hand van God. God moet Zich niet bemoeien met de religie, zij bepalen dat zelf. Angst voor hun positie is de bron van deze houding. Maar ook de angst voor de Romeinen schijnt hun houding te beïnvloeden.

Maar hoe wij ook in een situatie staan, of we nu verlangen naar God of verlangen naar onze eigen plannen, we hebben het nooit in de hand. Ook al zijn de religieuze leiders meer bezig met hun eigen theorieën, toch is het God die regeert.

En dat is goed te zien als de Hoge Priester profeteert. Hij kan niets anders zeggen dan wat Hij nu moet zeggen in de Geest van God. Misschien zal hij het anders hebben geïnterpreteerd, maar God heeft de leiding. Hoe hard we ook wegrennen van Gods werkelijkheid, God heeft de leiding.

God zal altijd zichtbaar blijven voor de mensen die Hem zoeken. De duivel kan alleen maar leugens verspreiden maar Hij kan nooit de waarheid verbergen. De God van het oude testament is nog steeds dezelfde. Nog steeds laat Hij zien Wie Hij is.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.