Gods plannen falen niet

Johannes 11

51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden. 54 Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen. 55 En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem, vóór het Pascha, om zich te reinigen. (Johannes 11:51-54)

Johannes beschrijft de geschiedenis van Jezus hier op aarde veelal in samenhang met de werken en gedachten van de joodse leiders. Elk hoofdstuk is doorweven met de reacties van de joodse leiders en discussies over de persoon Jezus. Waar de andere evangelieen maar een klein gedeelte besteden aan deze discussies staat voor Johannes deze patstelling centraal.

Doordat Johannes dit beschrijft kunnen we heel goed leren hoe het religieuze gedachtegoed werkt. Vanaf hoofdstuk 1 legt Johannes uit dat Jezus het licht van de wereld is en is gekomen in deze duistere wereld. De keuze aan de wereld is of wij dit licht accepteren of niet.

Het is een overtuigende daad van het licht dat Lazarus uit de dood is opgewekt. En het is een overtuigende daad van de duisternis om Jezus te doden. Nu kan de duisternis veel doen dat God niet wil maar ze kan nooit het plan van God veranderen.

En in dit geval gebruikt God de plannen van de duisternis om Zijn plannen vol te maken. Jezus weet wat Hem te wachten staat maar wacht op het juiste moment. God heeft nog altijd de touwtjes in handen. En dat is de duidelijke boodschap van Johannes.

God is het die regeert, ook al hebben we allemaal onze eigen plannen. God heeft een plan en daar kan niemand wat aan veranderen. En onze verantwoordelijkheid is om in dat plan te stappen, te verlangen naar Gods hand in ons leven. Laat God ons niet gebruiken zoals Hij de joodse leiders moest gebruiken. Maar laten wij zoeken naar de hand van God in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.