Jezus roept jouw naam

Johannes 11

44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 45 Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. 46 Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. (Johannes 11:44-46)

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is en dat is het eigenlijk ook. Het is niet normaal dat mensen ziek zijn, het is niet normaal dat we zondigen. Lazarus die opstaat uit de dood, is een grotere realiteit dan het eten dat wij elke dag eten.

En hier moeten we als christenen van doordrongen zijn. De stem van onze Heer die ons uit de dood roept naar het leven. Lazarus, vul jouw naam in en Hij roept je uit deze dood. Jezus is het leven, in Hem hebben we de kracht om te leven dit nieuwe leven.

Zie hier, Lazarus loopt uit het graf waar hij vier dagen dood in heeft gelegen. Er was geen adem meer in hem, maar God is de bron van het leven. Hij is het die de geest blies in Adam, Hij is het die ons adem heeft gegeven. Hij is de bron van het leven, waardoor wij mogen LEVEN.

Het is geen leven als we als dode mummies slaafs de leugens van het kwaad volgen. Er is geen leven in ons als we onszelf dood entertainen met de tv en internet. Het leven begint als we kiezen om God in ons leven te laten werken. Dan zijn we uit Hem geboren en leven door Zijn Geest en kracht. Dit is de werkelijkheid, dezelfde die Lazarus uit het graf bracht.

De kracht die Lazarus deed opstaan is dezelfde kracht die ons dit nieuwe leven geeft. De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood is de kracht die ons nieuw maakt. Hiervan moeten we doordrongen zijn. Alleen dit kan ons hoop geven, alleen dit is het leven waarvoor wij geboren zijn. Lig jij nog steeds in het graf weg te rotten? Jezus roept jouw naam.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.