God kan meer doen

Johannes 4

10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 11 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? 12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven. (Johannes 4:10-12)

Een van mijn vele favoriete bijbelteksten is de tekst in Efeze 3:20. Hier kunnen we lezen dat God meer kan doen dan wij ons voor kunnen stellen. En hier zien wij er een voorbeeld van in werking. Deze vrouw denkt alleen maar na over hoe zij aan water kan komen. Maar Jezus wil haar juist echt ontmoeten en zoekt naar een opening om haar hart te raken.

Het zicht van de vrouw is beperkt, ze ziet niet verder dan de waterput. Alles wat ze ziet is wat ze kent. Water haal je uit een waterput, deze man is toch niet meer dan onze vader Jakob die deze put gegraven heeft. En als wij er met onze kennis naar kijken is het heel bekrompen en kunnen we begrijpen dat deze vrouw niet verder kijkt dan haar neus lang is.

Maar kunnen wij begrijpen dat wij, ondanks onze vergaande technologie, precies in dezelfde positie zitten als deze vrouw? Neem als voorbeeld de ziekte kanker, de mens heeft de oplossing nog niet gevonden en daarom kunnen veel mensen nog niet zien dat een patiënt met deze ziekte kan genezen.

Ons beeld van wat God kan doen is beperkt, ook wij kijken net als deze vrouw alleen maar naar wat wij zien. Daardoor komen wij geloof te kort en zien niet wat God allemaal wel kan doen in ons leven. God kan meer doen dan wat er in de kerk wordt gezegd en waar we ooit getuigen van zijn geweest. God kan meer dan wij ons kunnen indenken.

God wil meer doen dan wij ons kunnen indenken, Hij verlangt er naar om ons te laten zien wat Hij kan doen. Zo moeten wij ook naar ons leven kijken. Wij kunnen de toekomst zien als we kijken naar onze eigen mogelijkheden, maar als we van God beginnen te verlangen wat Hij kan doen in ons leven dan weten we onze toekomst niet.

This entry was posted in 43 Johannes, 49 Efeze. Bookmark the permalink.