Weten doet

Johannes 4

10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 4:10)

In dit vers lees ik heel duidelijk het hart van God. Jezus die een gesprek met deze vrouw aangaat buiten alle culturele obstakels om en dan deze hoop uitspreekt voor een vrouw die diep in onvrede leeft. We zouden de woorden van Jezus zo kunnen vertalen: ‘Als u mij kent dan zou u heel wat anders tegen mij zeggen, u zou van mij de kracht van God vragen.’

Dit is onze Vader, dit is de boodschap die Hij ons wil geven. God wil ons Zijn Geest en Zijn kracht zo graag geven, maar als we dat niet weten zullen we het nooit vragen. Als we alleen maar weten wie onze God is dan zullen we begrijpen wat we van Hem kunnen verlangen.

Wat een kracht hebben deze woorden, als we het alleen maar zouden geloven dan is het werkelijkheid in ons leven. Want veel mensen weten het wel maar geloven het niet. Ze weten het omdat het hier in de bijbel staat, maar ze kennen Jezus niet echt als onze Heer die ons zo graag de gave van God wil geven.

De zinnen moeten ons hoop geven op God, het moet ons beeld zuiver maken van een God die wil zegenen en ons wil overladen met Zijn liefde. En alles wat we daarvoor hoeven te doen is vragen. Kennen wij de Vader zo dat we Zijn gave van Hem durven te vragen?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.