De beschrijving

Johannes 4

13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Johannes 4:13-14)

De beschrijving van de gave van God moet ons een hart van verlangen geven. Zeker mensen die geen vrede in hun hart hebben, die altijd maar zoeken en pijn hebben moet dit een verlangen geven. Als wij drinken van dit water dat Jezus ons wil geven dan zullen we in de eeuwigheid geen dorst meer hebben, we zullen verzadigd zijn.

De beschrijving gaat door, we zullen niet alleen geen dorst meer hebben, maar het zal een eeuwige verse bron zijn die altijd blijft stromen. De Heilige Geest is een werkelijkheid in ons leven die ons de rust en vrede zal geven. Ons verlangen zal zijn bevredigd met Zijn kracht en we mogen altijd nieuwe kracht hebben.

Dit is onze Vader, die ons beloftes geeft van een leven in Zijn kracht. Dit is onze Heere Jezus die klaar staat om ons eeuwig rust te geven met het levende water. Wees hongerig of wees vervuld, maar laat dit levende water de drijfveer zijn in jouw leven.

Jezus wil het ons geven, Hij wil ons overladen met Zijn liefde. Alles wat we hoeven te doen is te vragen naar dit levende water en het zal een bron worden tot in het eeuwige leven. Dank U Jezus voor deze beloften!

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.