Het antwoord op onzekerheid

Johannes 4

9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 4:9-10)

Het zal niet het antwoord op onzekerheid zijn dat je wilt horen maar het is wel het enige antwoord dat echt helpt. Want wanneer iemand rondwandeld met dit soort gedachten zoals deze vrouw dan is er een gedachten patroon dat fout zit. Hoezeer het ook werkelijkheid lijkt in deze wereld het is niet de werkelijkheid van God.

Veel van onze gedachten zijn gevormd door de maatschappij, onze omgeving. Zo ook deze vrouw, het was een regel in die maatschappij dat de Joden niets met de Samaritanen te maken wilde hebben. Zij was maar een Samaritaanse vrouw. En dat is nu net het probleem, zij denkt na over wie zij is.

Onzekerheid heeft niets te maken met nederigheid, het heeft eerder te maken met trots. Onzekerheid is gekrenkte trots waardoor mensen de pijn voelen niet volwaardig te zijn. Maar dat ontstaat alleen als wij naar onszelf kijken. Als wij gericht op onze eigen positie (de bron van trots) dan kunnen we zeker zijn of onzeker.

En daarom is het antwoord op onzekerheid; niet meer op onszelf gericht zijn, onszelf niet meer afvragen ‘wie wij zijn?’ of  ‘wat vind onze omgeving van ons?’  Onze gedachtengang moet veranderen, door ons op Jezus te richten en ons af te vragen wat Hij ons wil vertellen.

Het antwoord van Jezus moet de onzekerheid bij deze vrouw wegnemen. Jezus wil dat de vrouw nadenkt over wie Hij is en wat Hij haar kan geven. En dan zal onze gedachtengang veranderen. We denken langer meer na over onszelf, maar over de liefde die Vader  voor ons heeft.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.