God vraagt niet veel

Johannes 4

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 4:7,10)

We kunnen God nooit verwijten dat Hij teveel van ons vraagt. We zien hier in het gesprek met deze vrouw dat Jezus niet meer vraagt dan haar aandacht. Natuurlijk heeft Jezus dorst en wil Hij dat de vrouw Hem water geeft. Maar wat wil Jezus daar voor teruggeven?

Het staat zo in schril contrast, onze inspanningen en Gods cadeau voor hen die het van Hem vragen. Als we Jezus serieus nemen en van Hem durven vragen om het levende water dan is Hij bereid om het ons te geven, een water dat altijd vers blijft in ons leven.

God vraagt echt niet veel van ons, Hij wil juist zoveel geven aan ons. Als we de woorden van Jezus lezen dan moeten we voelen hoeveel God er naar verlangt om ons dit levende water te geven. Alles wat we hoeven te doen is het te vragen aan Hem. Heeft Hij onze aandacht?

Hij wil onze aandacht zodat we naar Hem luisteren. En als we luisteren zal Hij vertellen hoeveel Hij voor ons wil doen en ons wil geven. Dit is niet om onze hebberigheid te voeden maar om zodat Hij onze Vader kan zijn. Een Vader die zorgt voor ons.

Heeft Hij onze aandacht?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.