Kerkmuren

Johannes 4

5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. 6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. (Johannes 4:5-8)

Bij dit verhaal moeten we ons realiseren dat de Samaritanen erg dicht bij de joden stonden. Ook al was er een grote kloof, gemaakt door mensen, ze hebben alle twee dezelfde voorouders. Ze willen alle twee dezelfde God aanbidden, misschien op een andere manier, maar wel dezelfde.

De Samaritanen zijn ontstaan in de tijd dat het merendeel van het joodse volk werd verbannen. Degene die achterbleven trouwden met andere volken en daardoor waren zij niet meer puur joods. En zo werden zij ook niet meer geaccepteerd als joods. En in de tijd van Jezus was het dus niet normaal om contact met ze te zoeken, laat staan over het diepste van het leven te praten.

Maar Jezus stapt daar over heen en zoekt naar dat wat hen bind. En dan heb ik het niet over evangeliseren onder mensen die helemaal niets met Jezus te maken willen hebben, ik heb het over de andere kerkgenootschappen die op sommige punten anders denken dan wij. De muren tussen onze kerken zijn zo groot gemaakt door mensen.

Wij moeten leren om op een andere manier te kijken naar ons geloof. Wij moeten niet langer kijken naar de verschillen van onze eigen regels, wij moeten kijken naar dat wat ons bind, God. Wij dienen allemaal dezelfde God, wij hebben allemaal een doel in ons leven, Hem te verheerlijken.

Wij moeten leren praten net als Jezus over de kern van het geloof. En dat is wat Jezus hier gaat doen in het gesprek met deze vrouw. Het gaat Hem niet om al de regeltjes die wij er zelf bij hebben verzonden, het gaat het Hem om de kern, God dienen.

Konden wij maar zo denken als Jezus. Alle half-leugens van regels moeten we opzij zetten en ons geen zorgen maken over de waarheid. Want de Geest is het die ons de waarheid geeft als wij Hem aanbidden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.