Bewust leven

Johannes 4

4 En Hij moest door Samaria gaan. 5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. 6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. (Johannes 4:4-6)

Tegenwoordig als je bewust leeft dan schijn je na te denken over je eten en energie verbruik. Dit probleem hebben we alleen maar omdat onze levensstijl zo is gevormd dat het voor ons allemaal makkelijker moet en lekkerder. Maar als je echt bewust wil leven dan moet je bewust lief hebben.

Jezus leefde bewust in de Geest. Hij had de Geest ontvangen zonder enige maat, onbeperkt. Hij leefde bewust in de kracht van de Geest en luisterde bewust naar de Heilige Geest. Zijn wandel hier op aarde was dus bewust gekozen. En zo ook dit moment waarop Hij in Samaria terecht komt bij de waterput die Jakob had gegraven.

Jezus had helemaal niet door Samaria gemoeten, maar het moest. Hij ging bewust naar Sichar om daar deze vrouw te ontmoeten waarmee Hij een gesprek had die haar leven veranderde. Uit de rest van het verhaal kunnen we opmaken dat Jezus alles al wist over deze vrouw, door de Heilige Geest.

Nu kunnen we de godheid van Jezus als excuus gebruiken voor deze wonderlijke ontmoeting. Maar het is juist Jezus die elke keer Zijn discipelen laat weten dat zij net als Hij zo kunnen leven in de kracht van de Geest. Het is juist het menselijke voorbeeld dat Jezus ons wil geven hoe wij in de kracht van God kunnen leven.

Door dit hele bijbel boek wordt benadrukt door Johannes dat Jezus ons doopt met deze Heilige Geest zodat wij net als Jezus hier op aarde kunnen wandelen, bewust. Wij kunnen bewust naar de Heilige Geest luisteren waardoor ons leven veranderd in een wonderlijk leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.