Gods werk

51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. (Johannes 1:51-52)

Deze woorden van Jezus blijven zo sterk hangen. Ze zijn zo anders dan de christelijke mentaliteit van vandaag de dag. We praten liever slecht over valse wonderen dan dat we zelf zoeken en verlangen naar de hand van God in ons leven. Maar is het ooit bij ons opgekomen dat het werkelijk geloof is als wij verlangen naar de hand van God.

Jezus leerde ons bidden: ‘laat Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op de aarde.’ Dit is een verlangen naar het werk van God hier op aarde. Wat wij eigenlijk zien als bijzondere wonderen, moet de normaalste gang van zaken zijn. En met dit gebed laten wij God ons verlangen weten naar Zijn werk in ons leven.

Wij kunnen grotere dingen zien. Waarom kijken wij met verbazing en verlangen naar de tv? Wij kunnen de werken van God zien hier op aarde. Wanneer komt de tijd dat de kerk weer verlangt naar de hand van God? Waarom doen we nu alles in eigen kracht met geld en activiteiten? Wanneer laten we Gods hand weer Zijn werk doen in de kerk?

Nogmaals het is geen last van God om Zich met ons te bemoeien en wonderen te doen. Het is juist waar Hij naar verlangt, om als een Vader Zijn kinderen te helpen in hun leven. Wij mogen verlangen naar Zijn hand in ons leven, het van Hem verwachten. Laat Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook in mijn leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.