De betekenis

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. (Johannes 2:1-3)

Er moet een reden zijn waarom Johannes dit in zijn brief heeft geschreven. Johannes wilde met de brief de mensen laten zien dat Jezus de openbaring van God was aan ons mensen. God heeft Zich geopenbaard en nu hebben wij de keuze dit licht te accepteren of niet. En in die context moet er een reden zijn waarom Johannes deze gebeurtenis heeft toegevoegd.

Een mogelijke reden dat deze gebeurtenis niet voorkomt in de drie andere evangeliën is dat Jezus nog geen bekendheid had en er dus nog maar weinig discipelen (getuigen) waren.

We leren Jezus hier kennen, simpel net als iedereen. Hij gaat naar een bruiloft, waarschijnlijk was het ook nog familie, want de moeder van Jezus is betrokken bij het probleem. Ook de discipelen worden betrokken bij dit gedeelte van het leven Jezus. Vandaag de dag houden we dat het liefst gescheiden, prive en geloof kunnen niet samen gaan. De kerst brengen we het liefst met onze eigen familie door.

De tijd dat de discipelen van Jezus kunnen leren is begonnen. De discipelen zullen elk onderdeel van het leven van Jezus mogen zien. Jezus zal Zich af en toe terug trekken om met Zijn Vader te praten, maar buiten dat om is alles zichtbaar voor Zijn discipelen. Dit is het begin van de zending van Jezus.

En dit begin is zo gewoon. Jezus kwam niet met een grote bazuin om Zijn koninkrijk naam te geven. Jezus is gewoon begonnen met het voorleven voor Zijn discipelen. In het leven van alle dag. God is gekomen om te zijn zoals wij zijn en om te laten zien hoe wij kunnen leven.

Johannes wil Jezus laten zien, zoals hij Hem heeft leren kennen. Gewoon als mens onderdeel van het dagelijks leven, maar in Zijn heerlijk als Zoon van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.