Waar woont Jezus?

38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: 39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? 40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur. (Johannes 1:38-40)

Nu nemen deze discipelen de boodschap van Johannes heel serieus. Ze volgen Jezus. En als Jezus er naar vraagt dan antwoorden zij heel resoluut. Jezus krijgt geen twijfelachtig antwoord dat ze maar door Johannes zijn gestuurd, maar de discipelen willen samen met Jezus zijn.

De discipelen willen Jezus graag volgen. Ze kennen Hem niet persoonlijk, maar uit de verhalen van Johannes weten ze dat ze echte volgelingen van Jezus willen zijn. Ze willen leren van deze Meester. Deze discipelen zijn een voorbeeld voor iedereen die Jezus wil volgen.

Zij willen namelijk ook weten waar Jezus woont. Dit betekend dat ze resoluut zijn in het volgen van Jezus. En Jezus is er klaar voor, Zijn zending gaat beginnen. De eerste discipelen hebben zich al aangemeld. En tijdens zijn reis hier op aarde zullen er nog vele volgen.

Hoe resoluut zijn wij? Mag Jezus ook weten waar wij wonen? Hoe serieus zijn wij in het volgen van Jezus? Zijn wij werkelijk volgelingen van Jezus? Het wordt tijd dat wij Jezus echt gaan volgen in ons leven. Radicaal alles naast ons neerleggen en Jezus werkelijk op nummer 1 zetten.

Ons antwoord op de vraag van Jezus moet hetzelfde zijn als dat van deze discipelen. U bent onze Heer, wij volgen U en willen van U leren. Wij willen dicht bij U zijn elk moment van de dag. Laat ons weten waar U heen gaat dan volgen wij U.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.