Hemel en hel

9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is  ingeschonken  in de drinkbeker van Zijn toorn, en  gepijnigd worden  in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11   En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. (Openbaring 14:9-11)

De wereld is het hemel en hel verhaal helemaal zat. Wie zijn wij om te bepalen wie er naar de hemel gaat of naar de hel? In onze cultuur van verdraagzaamheid en tolerantie mogen we niet meer van mening zijn dat er werkelijk mensen naar de hel gaan, behalve dan mensen die ECHT slecht zijn.

Maar mij kun je er niet van overtuigen dat er ook maar iemand is die niet de hel verdient. Wij hebben allemaal onze Schepper de rug toegekeerd.

17   Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18   Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:17,18)

Jezus is de laatste boei die God ons geeft. Wij zijn, of je het wil accepteren of niet, al veroordeeld voor ons leven. Maar de laatste redding die God geeft is een complete redding waardoor wij gered worden van dit oordeel. Er is niets in God dat verlangt naar onze verdoemenis, maar zolang wij daar niet in geloven zullen wij nooit onze trots neerleggen en deze redding van God accepteren.

De wereld is in tweestrijd, satan zal er alles aan doen om de wereld naar zijn hand te zetten. Dit moeten we ons realiseren, anders zullen we nooit begrijpen waarom we gered moeten worden. God zal een ieder die met satan God lastert, laten drinken van de drinkbeker van Zijn toorn. Zij zullen voor eeuwig pijn ervaren en geen vrede meer hebben.

Als Christenen hebben wij ons in de hoek laten drukken door de wereld. In persoonlijke discussies durven we dit hel verhaal niet meer aan te halen. We zijn bang dat we iemand boos maken. Maar hoe wordt een kind gecorrigeerd? Door te dreigen met straf. De hel is echt en het moet ons afschrikken.

Iedereen die zich niet afzet tegen het rijk van de duisternis is verloren. Iedereen die de liefde van de Vader niet wil accepteren is verloren. Daarom moeten wij sterk staan en zien hoe wij veilig in Jezus armen blijven.

This entry was posted in 43 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.