Het eeuwige evangelie

6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem  Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. (Openbaring 14:6,7)

Als we kijken naar de boodschap van Johannes de Doper dan begrijpen we misschien dat het evangelie een radicale boodschap is. Deze boodschap is een boodschap gevormd door God in Zijn liefde. Dit heeft niets te maken met het evangelie dat vandaag de dag gevormd is door de wereldse liefde.

3 En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, (Lukas 3:3)

Evangeliseren moet er op gericht zijn dat mensen er op gewezen worden dat God, God is en wij ons af moeten keren van ons verkeerde leven. De boodschap dat als we in Jezus geloven we naar de hemel gaan is een verwrongen boodschap die geen christenen maakt maar een religie geeft als antwoordt op levensvragen. Egoïstische levensvragen die eigenlijk nooit hadden moeten bestaan.

Dat de wereld en zijn cultuur veranderd moet niet tot gevolg hebben dat het evangelie veranderd. Wij moeten niet een antwoordt hebben voor de problemen waar de wereld mee zit. Wij hebben een evangelie dat van God vandaan komt en altijd hetzelfde is.

In Openbaring 14 zien we dat er in deze tijd dat satan zijn koninkrijk vestigt, ook de tijd is dat de pure boodschap van het evangelie sterker zal worden. In de kracht van God en Zijn boodschappers zal het evangelie zijn weg vinden in de wereld. Het evangelie dat laat zien dat het oordeel gekomen is. Dat we niet langer een spelletje kunnen spelen maar dat we de enige ware God moeten aanbidden.

8 En een andere engel volgde, die zei:  Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon,  de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. (Openbaring 14:8)

Het evangelie laat ook zien dat het kwaad ZAL vallen. Het kwaad zal nooit kunnen stand houden. Soms kunnen we dat in het klein al op aarde zien. Maar de tijd is hier dat het oordeel van God er is om een einde te maken aan de godslastering van satan en zijn volgelingen.

Het doel en de ethiek van Babylon, de grote stad, zal vallen. Dit is de bron van de hoererij van de wereld. De bron van het kwaad zal vallen en alle hoop die de wereld heeft zal weggevaagd worden. Beurzen zullen nutteloos zijn, zaken doen heeft geen nut meer, luxe producten hebben geen waarde meer.

Dit is het evangelie, het draait om God en God alleen. Dat de wereld te trots is om dit te accepteren betekend niet dat wij water bij de wijn moeten doen. Laten wij degene zijn die dit evangelie accepteren in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.