Het nummer van het beest

18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (Openbaring 13:18)

Weer een vers uit het bijbel boek Openbaring dat veel is aangehaald door mensen. Er zijn zelfs mensen die ‘666’ op hun arm laten tatoeëren om hun verbondenheid met satan aan te geven. De details weet ik niet, ik heb in ieder geval nog niet het verstand om het getal van het beest te berekenen. Maar een ding is duidelijk, we moeten alert zijn voor de werken van satan.

13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. (Matheus 25:13)

Als Christen moeten wij serieus zijn in het leven. We moeten de woorden van Jezus serieus nemen in onze levenshouding. Want een ding is mij wel duidelijk dat wij alert moeten zijn in ons leven. De gelijkenis van de 5 dwaze en de 5 wijze meisjes, laat zien dat we overal op voorbereid moeten zijn.

Daarom roept Jezus ons op om waakzaam te zijn want wij weten niet de dag of het uur waarop de Zoon des mensen komen zal. Dit betekend dat wij actief bezig moeten zijn met ons geloof. Elke dag moet in het teken staan van gebed en bijbel studie. Elke dag moet in het teken staan van heiliging.

Dit lijkt een zware last die niet veel Christenen willen dragen. Ze willen het gemak van het evangelie, maar niet de lasten. Maar dan hebben ze de verkeerde religie gekozen, want Jezus vraagt van ons dat wij alert zijn in ons leven zoeken naar de weg die we mogen gaan in God.

29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. (Matheus 25:29)

De gelijkenis die volgt op die van de wijze en dwaze meisjes gaat over de talenten. Vaak wordt deze gelijkenis aangehaald om te discussiëren over onze ‘talenten’. Maar deze gelijkenis staat in de reeks van preken van Jezus over de eindtijd. Deze gelijkenis wil ons ook uitdagen om na te denken over wat wij doen met ons leven. En als wij dit leven al vullen met de hemelse werken dan zullen wij meer ontvangen als de tijd zover is.

Openbaring 12 en 13 laat ons zien dat de werken van satan tegen ons gericht zullen zijn. Wij moeten ons voorbereiden, wij moeten ons leven sterk in Hem maken zodat wij klaar zijn om het getal van het beest te berekenen. Dit is niet om geestelijke gekken te worden, dit is om sterk te blijven staan in een tijd waarin satan de macht zal hebben hier op aarde. En satan heeft de macht al en het wordt alleen maar meer.

Jammer genoeg zijn er zoveel mensen die niet alert zijn en opgeslokt worden door het leven in de wereld. Men heeft genoeg redenen om te denken dat alles wel goed komt. Maar wees nu eens eerlijk zijn wij er klaar voor om in te kunnen zien wat van satan komt?

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.