Luisteren

9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. (Openbaring 13:9)

Jezus heeft dit ook vaak gezegd; als we willen luisteren, luister dan heel goed. Deze woorden zijn voor de mensen die het serieus willen nemen. Hoofdstuk 12 en 13 gaan over de daden van satan. De zware rampen en oorlogen komen niet van satan, maar de godslastering en de vervolging van de kinderen van God komen bij hem vandaan.

We kunnen dit serieus nemen en zien hoe we dit kunnen toepassen in ons leven. We kunnen het ook links laten liggen en afwachten wat er ons te wachten staat. Ik denk dit vers betekend dat we stom zijn als we er niets mee doen. We krijgen de waarheid te horen, we krijgen inzicht in het leven en daar moeten we bewust wat mee doen.

10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. (Openbaring 13:10)

Want vers 10 laat zien dat onze daden van belang zijn. We kunnen luisteren en met onze hoofd knikken en zelfs tijdens de dienst ‘amen’ roepen, maar als we er niets mee doen dan luisteren we niet. Het gaat om onze levenshouding en de daden die daaruit voort komen.

Een dag voor een aardbeving is er nog niets aan de hand, maar de dag erna dan weet men opeens weer hoe het voelt. Voor de vervolging van de christenen lijkt er niets aan de hand, maar als het dan opeens zover is dan is het te laat. Als we er naar willen luisteren, dan moeten we er ook serieus naar luisteren.

Vers 10 laat zien dat het gaat om ons volharden in het geloof. Wij moeten sterk staan in het geloof. Wij moeten ons geloof opbouwen en altijd laten groeien anders zullen wij er nooit klaar voor zijn. En de gedachte dat het niet zo’n vaart loopt is een gevaarlijke gedachte die ons zal verrassen als het moment er is.

Jezus laat niet voor niets weten dat het moment, elk moment kan zijn. Ons geloof zal worden getest en velen zullen falen. De daden van satan en zijn volgelingen zullen onmenselijk hard zijn. Net als wat Hitler met de joden deed zo zal in die tijd satan omgaan met de christenen. Wij zullen het kwaad op aarde zijn, wij zullen overal schuld van krijgen, wij zullen het centrum van verachting zijn.

Luister bewust naar de woorden in dit bijbel boek. Neem het christen-zijn niet makkelijk, maar vecht voor je geloof. Bouw je geloof op, elke dag weer en laat je gedachten vol zijn van het woord van God. Onze toekomst is heerlijk maar de weg is zwaar.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.