Godslastering

5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit  tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. (Openbaring 13:5,6)

Hoe durven ze dit nu te doen, die mensen, zo God bespotten op televisie? Hebben ze dan helemaal geen respect voor ons Christenen? Nee en dat zullen ze waarschijnlijk ook nooit hebben. Het is slimmer om gewoon de televisie de deur uit te gooien dan dat we ons hierover gaan opwinden.

Dit zal de trend worden in de wereld, producten, diensten, leiders etc. alles zal zich er op richten om God buiten spel te zetten. Alles is er op gericht om God te kleineren in Zijn heerlijkheid. Hoe hard we ook strijden, hoe hart we ook roepen voor een beetje respect, God zal worden gelasterd en dat is het doel van satan.

Het is de wereld, zo heeft men zich gevormd naar de wil van het kwaad. Maar het mooie is dat God nog steeds alle macht waardig is en dat Hij er een einde aan zal maken. Dit beest dat zo godslasterend bezig zal niet oneindig door kunnen gaan. En wij hoeven ons geen zorgen te maken, God kan voor zichzelf opkomen.

7 En  het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans  van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is,  van de grondlegging van de wereld af. (Openbaring 13:7,8)

En uiteindelijk zullen wij ook in de hoek staan waar de klappen vallen. Dit beest zal alle macht hebben om ons te overwinnen. Wij zullen verslagen worden net als Jezus. Het beest zal alle macht nemen om deze wereld te leiden, weg van God. En een ieder wiens naam niet in het boek des levens is geschreven zal gewoon dit beest aanbidden. Ook de hoog opgeleiden.

Zo staan de zaken er voor. En we kunnen voor onze rechten en vrijheden vechten, maar het heeft geen zin. Of we doen water bij de wijn van ons geloof of we leven in verdrukking. Het doel van het beest is duidelijk, en ons doel is om sterk te blijven staan in de kracht van onze God. Want Hij is het waard alle eer te ontvangen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.